Home > Kennis > Databanken > Instrumenten en richtlijnen > Instrumenten > Children’s Communication Checklist – Second Edition - Nederlandse bewerking (CCC-2-NL)

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Children’s Communication Checklist – Second Edition - Nederlandse bewerking (CCC-2-NL)

De Children's Communication Checklist is een vragenlijst waarmee logopedisten, linguïsten, psychologen en orthopedagogen informatie kunnen verzamelen over de communicatieve vaardigheden van kinderen van 4 tot en met 15 jaar. Specifieke doelen van het instrument zijn het screenen van kinderen waarvan het waarschijnlijk is dat zij spraak- of taalmoeilijkheden hebben, het identificeren van de pragmatische problemen bij de communicatie, en het assisteren in het identificeren van kinderen die voor een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht moeten worden.

Jaar van uitgave / versie

2007

Doel

Doel van de vragenlijst is het verzamelen van informatie over de communicatieve vaardigheden van kinderen.

Doelgroep

De CCC-2-NL is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 15 jaar.

Werkveld

Jeugdzorg

Materialen

De CCC-2-NL bestaat uit een handleiding, een vragenlijst voor ouders, een overzichtsformulier, scoringsmallen en een normtabel.

Kwaliteit

De kwaliteit is onderzocht door middel van een normeringssteekproef en twee klinische steekproeven. Voor de normeringssteekproef zijn gegevens verzameld op reguliere scholen verspreid over Nederland, bij kinderen van 4 tot en met 15 jaar. Er zijn in totaal 2.580 vragenlijsten gebruikt voor de normering.

De eerste klinische steekproef bestond uit een groep kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Het ging om kinderen met een ernstige taalspraakstoornis (ESM) en ASS. De steekproef bestond uit 33 kinderen met de diagnose ESM, 33 kinderen met de diagnose ASS plus de diagnose ESM en 62 kinderen zonder een klinische diagnose.
De tweede klinische steekproef bestond uit een groep kinderen van 7 tot en met 14 jaar met verschillende kinder- en jeugdpsychiatrische diagnoses. Doel hierbij was om gegevens te verzamelen over kinderen met ADHD en ASS. In totaal bevatte de steekproef 48 kinderen met een diagnose ASS, 27 kinderen met de diagnose ADHD en 25 kinderen zonder een klinische diagnose (Geurts, 2007).

De COTAN heeft in 2008 de normen en betrouwbaarheid als voldoende en de begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit als onvoldoende beoordeeld.

Uitgebreide beschrijving pdf

Databank Effectieve Jeugdinterventies
Erkende effectieve methodieken en programma's.

Instrumenten en richtlijnen binnen de CJG's
Overzicht voor de Centra voor Jeugd en Gezin.

Richtlijnen Jeugdzorg
Drie beroepsverenigingen en het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelen richtlijnen voor de jeugdzorg.

Machteld van der Pijll Machteld van der Pijll is projectleider van de databank Instrumenten en  Richtlijnen.

Stel een vraag