• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

KIES - kinderen in echtscheidingssituaties

Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) is een spel- praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Onder leiding van een KIES-coach wordt in 8 bijeenkomsten gewerkt aan de verwerking van de echtscheiding van de ouders. Voor ouders is er een informatiebijeenkomst en voor leerkrachten mogelijkheid voor deskundigheidsbevordering.

Doel

Het doel van KIES is het zoveel mogelijk voorkomen van problemen die kinderen als gevolg van echtscheiding kunnen ondervinden en hen leren omgaan met de veranderde situatie. Daarnaast stelt KIES ten doel dat eventuele problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden, dat ouders tijdelijk ontlast worden en dat ouders (en eventueel school) kennis hebben over de effecten van echtscheiding op kinderen.

Doelgroep

Kinderen in groep 4 tot en met groep 8 van het reguliere en speciaal basisonderwijs en kinderen in het voortgezet onderwijs met gescheiden ouders, ouders en docenten.

Aanpak

KIES is voornamelijk een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten waarin aan de hand van diverse werkvormen (bijvoorbeeld rollenspel, gesprekken en opdrachten) gewerkt wordt aan herkenning vinden, weer grip krijgen op je eigen leven, hulp in de omgeving activeren en het verwerken van de scheiding. Voor ouders is er een informatiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst. Het schoolteam kan deskundigheidsbevordering krijgen door middel van een studiebijeenkomst over kinderen in echtscheiding.KIES wordt gegeven en begeleid door een speciaal getrainde KIES coach.

Materiaal

KIES coaches ontvangen tijdens de training een theorie- en een praktijkmap.

Onderzoek

Een beperkt onderzoek naar de effecten van KIES (geen veranderings of (quasi)experimenteel onderzoek) heeft uitgewezen dat kinderen die het programma hebben gevolgd de scheiding beter begrijpen, zich iets beter voelen en minder last hebben van depressieve gevoelens dan kinderen die op de wachtlijst staan. De verschillen kunnen echter niet significant worden genoemd. Op hun zelfbeeld heeft het programma geen effect.


Onderwerp:

Echtscheiding

Doel:

Preventie

Leeftijd:

6 - 18 jaar


Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:

24 april 2009

Beoordeeld door:

Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Oordeel:

Goed onderbouwd

Toelichting:

Een sterk punt van de interventie is dat er minimale opleidingseisen zijn voor de KIES-coaches en dat de training gecertificeerd is. Ook is het positief dat er differentiatie naar de leeftijd van de kinderen plaatsvindt.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Expertise Centrum Kind en Scheiding
Nelly Snels & Maaike de Kort
Postbus 2111
5260 CC Vught
Nelly@kiesvoorhetkind.nl
maaike@kiesvoorhetkind.nl
www.kiesvoorhetkind.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.