• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Children’s Communication Checklist – Second Edition - Nederlandse bewerking (CCC-2-NL)

De Children's Communication Checklist is een vragenlijst waarmee logopedisten, linguïsten, psychologen en orthopedagogen informatie kunnen verzamelen over de communicatieve vaardigheden van kinderen van 4 tot en met 15 jaar. Specifieke doelen van het instrument zijn het screenen van kinderen waarvan het waarschijnlijk is dat zij spraak- of taalmoeilijkheden hebben, het identificeren van de pragmatische problemen bij de communicatie, en het assisteren in het identificeren van kinderen die voor een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht moeten worden.

Doel

  • Het screenen van kinderen waarvan het waarschijnlijk is dat zij spraak- of taalmoeilijkheden hebben om door te kunnen verwijzen voor verdere evaluatie.
  • Het identificeren van de pragmatische problemen die kinderen met communicatieproblemen kunnen hebben. Pragmatiek is het vermogen om een communicatievorm te kiezen die passend is bij de gesprekspartner, de context en de situatie.
  • Assisteren in het identificeren van kinderen die voor een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht moeten worden.

Doelgroep

De CCC-2-NL is geschikt voor gebruik bij kinderen van 4 tot en met 15 jaar die in zinnen spreken.

Gebruik

De vragenlijst wordt ingevuld door de ouder/verzorger en bevat een reeks beweringen die beschrijven hoe kinderen communiceren. Voor elke bewering wordt de ouder gevraagd om te beoordelen hoe vaak het beschreven gedrag wordt geobserveerd (0: minder dan één keer per week of nooit - 1: minstens één keer per week, maar niet iedere dag – 2: één of twee keer per dag – 3: verschillende keren (meer dan twee) per dag of altijd).De CCC-2-NL wordt individueel afgenomen. Afname kan schriftelijk of digitaal geschieden.

Verkrijgbaarheid

De CCC-2-NL bestaat uit een handleiding, een vragenlijst voor ouders, een overzichtsformulier, scoringsmallen en een normtabel.

Jaar van uitgave / versie

2007

Beschikbaarheid

De CCC-2-NL is verkrijgbaar voor TPT-A gecertificeerden en geschoolde wetenschappers in psychologie of (ortho)pedagogiek.

Bestelinformatie

Pearson
Postbus 78
1000 AB Amsterdam
fax. 020 485 29 99
e-mail: bestelling-nl@pearson.com

Kosten prijspijl 2010:

  • CCC-2-NL Handleiding: 77,99 euro
  • CCC-2-NL Score-overzicht (blok à 50 stuks): 20, 60 euro
  • CCC-2-NL Sleutels (set van 5): 33,47 euro
  • CCC-2-NL Vragenlijst (pak à 25 stuks): 39,65 euro

Meer informatie

Uitgeverij Pearson

Kwaliteit

De kwaliteit is onderzocht door middel van een normeringssteekproef en twee klinische steekproeven. Voor de normeringssteekproef zijn gegevens verzameld op reguliere scholen verspreid over Nederland, bij kinderen van 4 tot en met 15 jaar. Er zijn in totaal 2.580 vragenlijsten gebruikt voor de normering.

De eerste klinische steekproef bestond uit een groep kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Het ging om kinderen met een ernstige taalspraakstoornis (ESM) en ASS. De steekproef bestond uit 33 kinderen met de diagnose ESM, 33 kinderen met de diagnose ASS plus de diagnose ESM en 62 kinderen zonder een klinische diagnose.
De tweede klinische steekproef bestond uit een groep kinderen van 7 tot en met 14 jaar met verschillende kinder- en jeugdpsychiatrische diagnoses. Doel hierbij was om gegevens te verzamelen over kinderen met ADHD en ASS. In totaal bevatte de steekproef 48 kinderen met een diagnose ASS, 27 kinderen met de diagnose ADHD en 25 kinderen zonder een klinische diagnose (Geurts, 2007).

De COTAN heeft in 2008 de normen en betrouwbaarheid als voldoende en de begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit als onvoldoende beoordeeld.


Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.