• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws

Oproep Jeugdpoort: meer en betere kansen jeugdigen

Jeugdpoort heeft zeven voorstellen gedaan aan de nieuwe woordvoerders Jeugd, Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de zorg voor de jeugd te verbeteren. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en SER-voorzitter Mariette Hamer namen de Agenda Jeugd in ontvangst op 12 april.

Het platform pleit voor een landelijke aanpak om het aantal slachtoffers van kindermishandeling terug te dringen waarbij aandacht moet zijn voor deskundigheidsbevordering van professionals, monitoring en effectiviteitsonderzoek.

Ook vraagt het platform aandacht voor preventie en het tijdig signaleren van problemen bij kinderen. Jeugdpoort ziet hierin een rol weggelegd voor wijkteams om dit te verbeteren. Rijk en gemeenten moeten extra investeren in de kwaliteit en beschikbaarheid van deze teams. 

De overgang van jeugd naar volwassenheid, van18 tot en met 23 jaar, moet volgens Jeugdpoort ook soepeler verlopen. Zo moet de rijksoverheid een beleidsprogramma invoeren met een landelijk coördinator voor een integrale aanpak van kwetsbare 18-plussers.

Bij Jeugdpoort zijn aangesloten: Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, GGZ Nederland, GGD GHOR Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MEE NL, Vereniging van Orthopedagogische Behandel Centra (VOBC) en ActiZ.

Bron: GGD GHOR Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.