Logo Nederlands Jeugdinstituut
Home > Actueel > Nieuws over de jeugdsector > Kennisinstituut cultuureducatie van start

Kennisinstituut cultuureducatie van start

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

4 januari 2013

Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland hebben vanaf 1 januari 2013 plaatsgemaakt voor het nieuwe Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Het instituut wil een bijdrage leveren aan de culturele levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen.

Het LKCA ondersteunt de combinatiefunctionarissen onderwijs en cultuur. Die worden steeds vaker cultuurcoaches genoemd en vormen de brug tussen de school en het culturele veld. Het ministerie van OCW wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het nieuwe instituut ondersteunt het programma 'Cultuureducatie met kwaliteit' van voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra en legt daarmee een verbinding tussen kunstzinnige oriëntatie op school en buitenschoolse kunstbeoefening. Verder gaat het LKCA cultuureducatie in de sector professionaliseren.

Bron: Cultuurnetwerk; Ministerie van OCW

Aanbod Nederlands Jeugdinstituut

  • Beter minder, maar meer; onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen in de NJi-databank Nederlands onderzoek.
Reacties Reageer op dit nieuws Reageer
Er zijn nog geen reacties.
Kennisnet Jeugd
Samen werken aan een
succesvolle transformatie

Wekelijks het laatste nieuws over de jeugdsector. Neem een gratis abonnement.