Logo Nederlands Jeugdinstituut
Home > Actueel > Nieuws over de jeugdsector > Mediaopvoeding houdt geen rekening met diversiteit

Mediaopvoeding houdt geen rekening met diversiteit

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

18 september 2012

Het aanbod aan mediaopvoedingsondersteuning aan allochtone ouders in de wijk en op internet is onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van de kenniscentra Mira Media en Pharos naar mediaopvoedondersteuning voor allochtone ouders in achterstandswijken.

Allochtone ouders hebben dezelfde vragen rond kritisch omgaan met sociale media en internetgebruik  als autochtone ouders. Ze willen weten wat hun kinderen precies doen en maken zich zorgen over bijvoorbeeld pesten, verkeerde contacten, ongewenste informatie en porno. Desondanks hebben deze ouders nog nauwelijks toegang tot opvoedingsondersteuning.

Lokale organisaties als bibliotheken bereiken allochtone ouders slechts mondjesmaat en brochures, websites, ouderavonden en landelijke cursussen over mediaopvoedingsondersteuning houden te weinig rekening met taalbarrières en diversiteit. De opleidingen tot mediacoach besteden nauwelijks aandacht aan diversiteit en er zijn er nog weinig mediacoaches met een interculturele achtergrond, die taalbarrières en cultuurverschillen makkelijk kunnen overbruggen.

Bron: Pharos

Aanbod Nederlands Jeugdinstituut

Peter Nikken is specialist op het gebied van jeugd, media en opvoeding en contactpersoon voor het dossier Mediaopvoeding.

Reacties Reageer op dit nieuws Reageer
21 september 2012, ingezonden door Elsie Sloot, Opvoedkundige in opvoeden in twee culturen BOA - Advies en Coaching in (Interculturele) Opvoeding en Communicatie
De behoefte van ouders met een niet-Nederlandse achtergrond aan mediaopvoedingsadvies is zeker net zo groot als die van de Nederlandse ouders. Ik geef in Rotterdam-zuid, noord, Den Haag en Schiedam regelmatig cursus aan ouders op basisscholen over o.a. dit onderwerp! Het valt mij op dat ouders die niet goed Nederlands praten, en/of verlegen zijn, WEL op internet komen en daar ook wel informatie af kunnen halen. Idee om dit bijvoorbeeld via Forum, Pharos e.d. uit te gaan voeren?? Ik bied me aan!
Kennisnet Jeugd
Samen werken aan een
succesvolle transformatie

Wekelijks het laatste nieuws over de jeugdsector. Neem een gratis abonnement.