Home > Kennis > Dossiers > Jeugdzorg

Jeugdzorg

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

In de jeugdzorg krijgen kinderen, jongeren en hun ouders ondersteuning en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen. Daarbij gaat het om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling belemmeren. De jeugdzorg omvat zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventies. Dit dossier geeft informatie over ontwikkelingen in de jeugdzorg. Informatie over de stelselwijziging vindt u in een ander dossier Transitie jeugdzorg.

Aanpak loverboys/mensenhandel

Jeugdzorgorganisaties intensiveren hun hulp aan meisjesslachtoffers van loverboys of mensenhandel. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een actieplan.

Vragen?

Jessica van Rossum Jessica van Rossum is
contactpersoon voor
dossier Jeugdzorg.

Stel een vraag

Kennisnet Jeugd
 
Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Praktijk
Beleid
Agenda
Literatuur
Links
Over dit dossier