Logo Nederlands Jeugdinstituut
Home > Kennis > Dossiers > Scheiding > Nieuws > Ouderlijk gezag komt in centraal register

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Ouderlijk gezag komt in centraal register

6 juni 2012

Alle rechtbanken in Nederland worden waarschijnlijk voor 1 september aangesloten op het nieuwe Centraal Gezagsregister. Daarin wordt bijgehouden wie het gezag over minderjarigen heeft.

Elke rechtbank houdt nu nog in een eigen register afwijkingen van het ouderlijk gezag bij. Daarin staat bijvoorbeeld dat nog maar één ouder het ouderlijk gezag heeft, dat een kind onder toezicht is gesteld of dat twee niet-gehuwde ouders samen het gezag uitvoeren. Dat wordt nu nog geregistreerd door de rechtbank in het arrondissement waar de geboorteplaats van het kind onder valt. De Raad voor de Kinderbescherming, bureau jeugdzorg en het Openbaar Ministerie raadplegen die registers regelmatig. Door een wetswijziging vorig jaar is registratie in het geboorte-arrondissement niet langer verplicht. Met het nieuwe digitale register gaan alle rechtbanken hun gegevens centraal bijhouden. De Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie krijgen zelfstandig toegang, op termijn ook advocaten en gemeenten.

Bron: De Rechtspraak

Meer informatie

Reacties Reageer op dit nieuws Reageer
26 juni 2012, ingezonden door Fieke Haak, jeugdarts CJG Rijnmond
Zeker bij vraag om kopie van het kinddossier is het van groot belang om te weten of de vragende ouders wel/niet gezag heeft. Inzagemogelijkheid voor de JGZ is dan ook zeer gewenst want dit komt veelvuldig voor en vaak weten verzorgers het zelf niet eens.
17 juni 2012, ingezonden door E. Struijf, Manager staf en innovatie ggdhollandsnoorden
Vraag: is het mogelijk om dit ook voor zorgverleners bij jeugd (bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg) inzichtelijk te maken. het is een vraag waar we vaak tegen aan lopen.

Ouderschap blijft
Het NJi ondersteunt de verdere ontwikkeling van een methode voor omgangsbegeleiding

Relatieondersteunend aanbod
Verkennende studie naar het relatieondersteunend aanbod van CJG's

Inge  Anthonijsz Inge Anthonijsz is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Achtergronden
Opgroeien en opvoeden
Praktijk
Beleid
Onderzoek
Literatuur
Agenda
Links
Video
Over dit dossier