Home > Kennis > Dossiers > Beslissen over hulp > Praktijk > Samen beslissen

Samen beslissen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Het Nederlands Jeugdinstituut vindt dat ouders en kinderen recht hebben op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die zoveel mogelijk samen mét hen worden genomen. In de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg wordt geconstateerd dat dat nog nauwelijks gebeurt. Terwijl uit allerlei literatuur blijkt dat hulp effectiever is als gezinnen betrokken worden bij het besluitvormingsproces. Uit onderzoek blijkt dat cliënten die de behandeling van hun voorkeur ontvangen 58 procent kans hebben op betere resultaten. Cliënten die niet de behandeling van hun voorkeur krijgen, lopen ook een groter risico om voortijdig de behandeling te beëindigen.

Gesprekstechnieken

Er zijn allerlei manieren om samen met ouders en kinderen te beslissen welke hulp het meest geschikt is. Algemene technieken zijn motiverende gespreksvoering en gesprekstechnieken uit de oplossingsgerichte therapie:

Meer over deze technieken leest u bij het onderdeel 'Wat werkt' op deze website: Wat werkt bij motiverende gesprekstechnieken en Wat werkt bij oplossingsgerichte therapie.

Familienetwerkberaad

Een methode waarbij het gezin, de grootouders en eventueel andere familieleden betrokken worden is 'Family Group Conferencing', ook wel familienetwerkberaad genoemd. Een onderzoek naar de effecten hiervan bij de beslissing tot uithuisplaatsing laat zien dat als ouders en kinderen kunnen meebeslissen, de kinderen gedurende de uithuisplaatsing minder vaak van plek wisselen. Door het kind te betrekken bij de besluitvorming ontstaat er dus een stabielere leefsituatie. In Nederland wordt het familienetwerkberaad ook uitgevoerd onder de naam 'Eigen Kracht-conferentie'. Lees meer over de Eigen Kracht-conferentie in dossier Jeugdzorg.

Onveilige opvoedingssituatie

Specifiek voor situaties waarin kindermishandeling of een andere onveilige opvoedingssituatie bestaat, zijn Signs of Safety en de Deltamethode ontwikkeld. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering die afkomstig is uit Australië. Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan. De hulpverlener stelt dit plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee de sterke kanten van het gezin zichtbaar worden, zodat de gezinsleden hun gedrag kunnen veranderen. De Deltamethode is de werkwijze van de gezinsvoogdij, waarin ook elementen uit motiverende gespreksvoering en Signs of Safety zijn verwerkt. Meer informatie over Signs of Safety en Deltamethode  is te vinden in het dossier Jeugdzorg.

Eigen kracht versterken

Als er problemen in het gezin zijn, is het niet altijd nodig om professionele hulp in te schakelen. Het is essentieel dat de professional niet alleen kijkt welke professionele hulp nodig is: samen met de gezinsleden moet hij ook nagaan wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning zij vanuit hun sociale netwerk kunnen krijgen. Dit voorkomt dat gezinnen in een fuik terecht komen waarin professionele hulp de enige optie is. Een dergelijke empowerende benadering heeft als voordeel dat er wellicht minder (dure) professionele hulp nodig is, maar ook dat ouders en jeugdigen hoop krijgen dat zij de situatie kunnen veranderen. Als er nog vragen of problemen zijn waar het gezin zelf niet uitkomt, kan gekeken worden welke professionele hulp daarvoor noodzakelijk is.

Meer informatie

Bronnen

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Achtergronden
Praktijk
Rijksbeleid
Onderzoek
Literatuur
Agenda
Links
Reacties
Over dit dossier