Logo Nederlands Jeugdinstituut

Samen beslissen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die hulpverleners zoveel mogelijk samen mét hen nemen. Hulp is effectiever als gezinnen actief betrokken zijn tijdens het besluitvormingsproces. Een van de gedachten achter de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten is ook dat de regie over de hulpverlening die een gezin krijgt, veel meer bij het gezin zelf komt te liggen. Gezamenlijk beslissen over passende hulp helpt om gezinnen medeverantwoordelijk te maken over het hulpverleningsproces en de genomen beslissingen.

Stappen samen beslissen

De stappen van gezamenlijke besluitvorming zijn:

Meer lezen over samen beslissen? Welke kennis, vaardigheden en hulpmiddelen heeft een jeugd- en gezinsgeneralist nodig om samen met ouders en jeugdigen goede beslissingen te maken? Lees dan het rapport Beslissen over hulp door ouders, jeugdige én de jeugd- en gezinsgeneralist

Gesprekstechnieken

Er zijn allerlei manieren om samen met ouders en kinderen te beslissen welke hulp het meest geschikt is. Algemene technieken zijn motiverende gespreksvoering en gesprekstechnieken uit de oplossingsgerichte therapie:

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Actueel
In de praktijk
Wat kan het NJi voor u doen?