Logo Nederlands Jeugdinstituut

Samen beslissen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die zoveel mogelijk samen mét hen worden genomen. Uit de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg bleek dat dat nog nauwelijks gebeurt. Terwijl uit allerlei literatuur blijkt dat hulp effectiever is als gezinnen betrokken worden bij het besluitvormingsproces.

Beslissen over hulp door ouders, jeugdige en gezinsgeneralist

De kenniskring 'Generalistisch werken en beslissen over hulp in dialoog' ging in oktober 2013 in op de vraag wat een jeugd- en gezinsgeneralist zelf kan doen in het proces van beslissen over hulp en wanneer hij gespecialiseerde hulp inschakelt. Welke kennis, vaardigheden en hulpmiddelen heeft hij nodig om samen met ouders en jeugdigen te kunnen beslissen. Lees het rapport Beslissen over hulp door ouders, jeugdige én de jeugd- en gezinsgeneralist

Gesprekstechnieken

Er zijn allerlei manieren om samen met ouders en kinderen te beslissen welke hulp het meest geschikt is. Algemene technieken zijn motiverende gespreksvoering en gesprekstechnieken uit de oplossingsgerichte therapie:

Meer over deze technieken leest u bij het onderdeel 'Wat werkt' op deze website: Wat werkt bij motiverende gesprekstechnieken en Wat werkt bij oplossingsgerichte therapie.

Familienetwerkberaad

Een methode waarbij het gezin, de grootouders en eventueel andere familieleden betrokken worden is 'Family Group Conferencing', ook wel familienetwerkberaad genoemd. Uit onderzoek naar de effecten hiervan bij de beslissing tot uithuisplaatsing blijkt dat als ouders en kinderen kunnen meebeslissen, de kinderen gedurende de uithuisplaatsing minder vaak van plek wisselen. Door het kind te betrekken bij de besluitvorming ontstaat er dus een stabielere leefsituatie. In Nederland wordt het familienetwerkberaad ook uitgevoerd onder de naam 'Eigen Kracht-conferentie'. Lees meer over de Eigen Kracht-conferentie.

Onveilige opvoedingssituatie

Voor situaties waarin kindermishandeling of een andere onveilige opvoedingssituatie bestaat, zijn Signs of Safety en de Deltamethode ontwikkeld. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering uit Australië. De hulpverlener ontwikkelt samen met het gezin een veiligheidsplan. Hij stelt dit plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee de sterke kanten van het gezin zichtbaar worden, zodat de gezinsleden hun gedrag kunnen veranderen. De Deltamethode is de werkwijze van de gezinsvoogdij, waarin ook elementen uit motiverende gespreksvoering en Signs of Safety zijn verwerkt. Lees meer over Signs of Safety en Deltamethode.

Eigen kracht versterken

Als er problemen in het gezin zijn, is het niet altijd nodig om professionele hulp in te schakelen. Het is essentieel dat de professional niet alleen kijkt welke professionele hulp nodig is: samen met de gezinsleden moet hij ook nagaan wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning zij vanuit hun sociale netwerk kunnen krijgen. Een dergelijke empowerende benadering heeft als voordeel dat er wellicht minder (dure) professionele hulp nodig is, maar ook dat ouders en jeugdigen hoop krijgen dat zij de situatie kunnen veranderen. Als er nog vragen of problemen zijn waar het gezin zelf niet uitkomt, kan gekeken worden welke professionele hulp noodzakelijk is.

In het dossier Eigen Kracht staan praktijkvoorbeelden waarin de eigen kracht van ouders en verzorgers versterkt wordt.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) heeft een gezinsgerichte methodiek en werkproces ontwikkeld waarin er samen met het gezin wordt gewerkt: Het Generiek Gezinsgericht Werken.

Meer informatie

Bronnen

Lees verder:

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Actueel
In de praktijk
Beleid
Cijfers
Meer informatie