Logo Nederlands Jeugdinstituut
Home > Kennis > Dossiers > ADHD > Praktijk > Instrumenten

Instrumenten

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Voor het vaststellen van symptomen van ADHD zijn diverse instrumenten beschikbaar. Deze instrumenten zijn te verdelen in instrumenten voor vroegsignalering, voor screening en voor diagnostiek.

Vroegsignalering

Vroegsignalering leidt tot de constatering dat er mogelijk sprake is van (het risico op) ADHD. Vroegsignalering vindt plaats wanneer het vermoeden van problemen niet duidelijk is afgebakend tot een bepaald type probleem zoals ADHD. Als er bij vroegsignalering blijkt dat er symptomen van ADHD aanwezig zijn, dan is verdere screening noodzakelijk.

Instrumenten die kunnen worden gebruikt voor de vroegsignalering van ADHD zijn:

Bovenstaande instrumenten zijn geselecteerd uit de databank Instrumenten.

Andere vroegssignaleringsinstrumenten zijn de CBCL, TRF en YSR. Omdat deze instrumenten vrij lang zijn worden deze vooral ingezet voor screening. De CBCL, TRF en YSR worden hieronder bij screening gemeld.

Screening

Screeningsinstrumenten worden in een later stadium ingezet, wanneer er vermoedens van ADHD zijn.

Een voorbeeld van een screeningsinstrument is Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV). Deze vragenlijst onderzoekt vier clusters van gedragsproblemen, waaronder ADHD.
Instrumenten die kunnen worden ingezet bij de screening op ADHD zijn:

Bovenstaande instrumenten zijn geselecteerd uit de databank Instrumenten.

Diagnostiek

Als uit de screening naar voren komt dat een kind mogelijk ADHD heeft, dan is verdere diagnostiek door een gedragswetenschapper noodzakelijk. Een voorbeeld van een diagnostisch instrument is de Kiddie-SADS-lifetime versie (K-SADS-PL). Dit semi-gestructureerde interview gebruikt de criteria uit het diagnostisch handboek voor psychiaters (DSM-III-R en DSM-IV) om zicht te krijgen op psychopathologie bij kinderen en jongeren. Instrumenten die bijdragen aan het stellen van de diagnose zijn:

Bovenstaande instrumenten zijn geselecteerd uit de databank Instrumenten.

Meer informatie over instrumenten voor het signaleren en diagnosticeren van ADHD is ook te vinden op de site van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

 

Classificatie Jeugdproblemen
Classificatiesysteem CAP-J met beschrijvingen van problemen van kinderen en ouders

Omgaan met lastig gedrag
Training om te leren omgaan met lastig gedrag in de buitenschoolse opvang

ADHD en samenwerking in de regio
Boek over de begeleiding van kinderen met ADHD

Gert van den Berg Gert van den Berg is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Actueel
Probleemschets
Praktijk
Meer informatie