Plan van aanpak

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Het invoeren van nieuwe maatregelen vraagt om een stappenplan. Daarbij is het belangrijk dat de nieuwe maatregelen onderdeel worden van de dagelijkse praktijk. Hier vindt u de belangrijkste ingrediënten om dat te bewerkstelligen.Ook in de handleiding van de meldcode kinderopvang pdf van de Brancheorganisatie Kinderopvang is een stappenplan opgenomen voor de invoering van de meldcode.

Top-down

Ouders willen gerust zijn dat 'hun' kinderdagverblijf er alles aan doet om een zaak zoals in Amsterdam te voorkomen. De urgentie van het voorkomen en signaleren van seksueel misbruik in de kinderopvang is hoog. Een daarbij passende aanpak is om in snel tempo en 'top-down' de juiste maatregelen door te voeren in de organisatie. Zoals: een brief sturen naar alle medewerkers waarin staat wat er van hen wordt verwacht ter voorkoming van seksueel misbruik. Of een cursus 'signaleren van seksueel misbruik' verplichtstellen voor alle pedagogisch medewerkers en locatiemanagers. Of in het protocol voor het aannemen van nieuw personeel toevoegingen opnemen als 'navragen referenties' en 'opvragen VOG'.

Bottum-up

Niet alle maatregelen kunnen snel en top-down worden ingevoerd. Het creëren van een open aanspreekcultuur en het leren communiceren over seksueel gedrag gebeurt niet van de ene op de andere dag. Dat vraagt om maatwerk en het creëren van draagvlak bij het team. Er is aandacht en ruimte nodig voor de inbreng van pedagogisch medewerkers en ouders. De manager moet stilstaan bij motiverende factoren: sluiten de maatregelen aan bij de manier van werken, is het helder wat van medewerkers verwacht wordt, zien zij het ook als hun taak? Welke steun hebben ze nodig en hoe kan onze organisatie die bieden? Is er een collega die hierin een voorbeeldfunctie kan vervullen?

Effectief: volgen en meten

De maatregelen moeten niet alleen snel genomen worden maar ook het gewenste effect hebben. Dat betekent dat de manager moet bepalen hoe hij de goede uitvoering van de maatregelen zal volgen en meten (monitoring). In het eerste jaar gebeurt dit wellicht apart, maar daarna is het aan te raden om de monitoring op te nemen in de gebruikelijke cyclus van kwaliteitszorg van de organisatie. Als bijvoorbeeld alle medewerkers jaarlijks een vragenlijst invullen over het hanteren van protocollen, dan worden de vragen over het protocol over seksueel misbruik hierin opgenomen. Vaak is de monitor ook bruikbaar om de maatregelen weer onder de aandacht te brengen van de medewerkers. Soms zullen de resultaten ertoe leiden dat er verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Vooraf stilstaan bij het gebruik van de monitor zorgt ervoor dat de maatregelen ook op de juiste manier worden doorgevoerd.

Vast onderdeel

Als de maatregelen goed bevallen en het beoogde effect hebben, dan moeten ze een vast onderdeel worden van de dagelijkse routine van de pedagogisch medewerkers, managers, ouders en personeelszaken. Dat betekent dat de manager voorwaarden schept zoals: posters ophangen als reminder, nieuwe medewerkers een cursus signaleren laten volgen, de open aanspreekcultuur af en toe 'testen' of agenderen tijdens de teamvergadering of in de oudercommissie.

Hulpmiddel bij het maken van een plan van aanpak

Voor een snelle, effectieve en blijvende invoering van de juiste maatregelen moet de manager in het begin de tijd nemen om een plan van aanpak te maken. Uit literatuur is bekend welke strategie daarvoor het beste gebruikt kan worden. Deze theorie is verwerkt in de implementatiewijzer van het Nederlands Jeugdinstituut. Daarmee doorloopt u in twintig vragen alle stappen van het implementatieproces, en krijgt u tips voor de uitvoering.

Veranderingen invoeren

Het invoeren van veranderingen in organisaties bestaat uit zes stappen:

Foto: Bettina Neumann

Trainingsaanbod
Het NJi ontwikkelt een training Taal- en interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers

Het Boxtels Model in 1000 woorden
De werking van de matrix voor ambtenaren jeugd en onderwijs en samenwerkingspartners in vve

Su'en  Verweij-Kwok Su'en Verweij-Kwok is contactpersoon voor het dossier Kinderopvang.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Vormen en gebruik
Kwaliteit
Praktijk
Professionalisering
Beleid
Onderzoek
Na- en bijscholing
Literatuur
Agenda
Links
Over dit dossier