• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Passend onderwijs en jeugdhulp

Alle kinderen hebben recht op de beste kansen om zich te ontwikkelen. Daarvoor is kwaliteit en samenhang nodig op het gebied van opvoeding, onderwijs, opvang, ondersteuning, hulp en begeleiding. Dat kan alleen als mensen en organisaties samenwerken en hun aanpak afstemmen tot een integraal aanbod voor de jongere. Door Passend onderwijs en de transitie Jeugdzorg is dit een wettelijke taak geworden voor het onderwijs, gemeenten en daarmee de jeugdhulp.

Het accent ligt op een stevige basis, betere preventie en vroeghulp. Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen voor Passend onderwijs voor ieder kind. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. Onderwijs en gemeenten moeten hun beleid over en weer afstemmen. Ondersteuning van kinderen en jongeren in en buiten scholen wordt integraal aangepakt. Dat loont, voor iedereen. In deze vernieuwde, integrale benadering staan het eigenaarschap en de kracht van de burger én van de professional centraal. Deze transformatie en het beperken van de bureaucratie maken het mogelijk goede ondersteuning en hulp te bieden tegen lagere kosten.

Aanpak zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen

Weten hoe andere organisaties omgaan met Zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen (Zmolk)? Bekijk dan dit filmpje over de bijeenkomst van onderwijs- en zorgprofessionals, Lecso en het NJi. Zij deelden in november 2015 kennis, advies en praktijkvoorbeelden om tot een goede aanpak voor Zmolkers te komen.

Bekijk de video over de bijeenkomst.

Hoe helpt het NJi verbinden?

Het NJi helpt u met de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Hoe?

Bekijk de video.

Vragen?

Cynthia Claasen is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.