Logo Nederlands Jeugdinstituut
Home > Kennis > Dossiers > Kinderopvang > Agenda

Agenda

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Kwaliteit kinderopvang

17 september 2015
Organisator: Bureau Kwaliteit Kinderopvang; Logacom
Plaats: Tilburg
Kosten: 99 euro (exclusief BTW)
Website: wetenschapscongresbkk.nl

Op dit congres gaat het over de vraag of kinderopvang naar een evidence based praktijk gaat en wat wetenschappers vinden over de bewezen goede praktijken. Thema's die aan bod komen zijn kwaliteitskaders en hun wetenschappelijke onderbouwing. Het wetenschapscongres past in het meerjarenprogramma Kwaliteitsimpuls en bestaat uit drie delen met een opbouw ver van huis naar dicht bij de praktijk. Het congres is geschikt voor beslissers en beïnvloeders in de kinderopvang.

Vroegsignalering bij baby's

12 november 2015
Organisator: Euregionaal Congresburo en vakblad Vroeg
Plaats: Utrecht
Kosten: 295 euro (exclusief BTW)
Website: congresburo.com

Deelnemers hebben kennis van de laatste wetenschappelijke stand van zaken en meer zicht op het verloop van de verschillende ontwikkelingsstadia bij baby's aan het eind van dit breed geaccrediteerde congres. Aanbod komt hoe beroepskrachten tijdig kunnen signaleren of er iets mis is en hoe kunnen ze adequaat ingrijpen. Het congres is bedoeld voor alle beroepskrachten die met baby's en hun ouders werken.

Wat werkt bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling?
De top tien beschermende factoren en handvatten voor jeugdbeleid

Discussiespel 'Keuzes en dilemma's in het kinderdagverblijf'
Met dit spel van Movisie en NJi denk je samen met je collega's na over je werk

Su'en  Verweij-Kwok Su'en Verweij-Kwok is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Vormen en gebruik
Werken aan kwaliteit
Praktijk
Professionalisering
Beleid
Onderzoek
Na- en bijscholing
Literatuur
Agenda
Links
Over dit dossier