Logo Nederlands Jeugdinstituut
Home > Kennis > Dossiers > Overlijden kind > Achtergronden > Internationale cijfers

Internationale cijfers

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

In Nederland overlijden relatief veel baby's in de eerste week na de geboorte. In 2004 overleden in Nederland gemiddeld drie baby's op 1.000 levendgeborenen in die leeftijdsgroep. In Europa loopt dit namelijk uiteen van gemiddeld 1,3 in Tsjechië tot 3,6 in Polen. Deze cijfers zijn afkomstig van het Euro-Peristat Project (2008). De cijfers uit dit project zijn ondermeer gebaseerd op nationale en regionale informatie op het gebied van perinatale gezondheid in de deelnemende Europese landen.

Kindersterfte relatief laag

In Nederland overlijden weinig kinderen onder de vijf jaar. In 2007 overleden er in deze leeftijdsgroep gemiddeld vijf kinderen op 1.000 levendgeborenen. Het gemiddelde in de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bedraagt 15 kinderen. Deze gegevens komen uit het WHO rapport 'World health statistics 2009'. De cijfers in dat rapport zijn afkomstig uit publicaties en databases van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Doodsoorzaken van kinderen

Zoals onderstaande tabel laat zien overlijden Nederlandse kinderen onder de vijf jaar vooral door 'andere', niet nader gespecificeerde oorzaken. In de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie overlijden kinderen vooral binnen de eerste vier weken na de geboorte (neonatale mortaliteit). Ook zijn er verschillen in de andere meest voorkomende doodsoorzaken. In Nederland overlijden veel minder kinderen aan longontsteking en diarree. Dit komt mogelijk doordat ook landen als Turkije en Servië onder de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie vallen (WHO 2009).

Top 8 doodsoorzaken van kinderen onder de 5 jaar in Nederland en Europa

Nederland Europese regio van de WHO
1. Andere oorzaken 49,1% Neonatale mortaliteit 37,8%
2. Neonatale mortaliteit 44,3% Andere redenen 26,7%
3. Verwondingen 5,3% Longontsteking 14,9%
4. Longontsteking 1,2% Diarree 14,0%
5. Diarree 0,1% Verwondingen 5,7%
6. Malaria 0,0% HIV/Aids 0,7%
7. HIV/Aids 0,0% Mazelen 0,1%
8. Mazelen 0,0% Malaria 0,0%

Relatief weinig dodelijke ongelukken

In Nederland komen minder dodelijke ongelukken voor bij kinderen en jongeren tussen 0 tot 19 jaar dan elders in Europa. Dit geldt vooral voor niet opzettelijke dodelijke ongelukken. In Nederland overlijden gemiddeld 5,8 van de 100.000 kinderen hieraan, terwijl het gemiddelde in Europa gemiddeld 11,3 kinderen is. Vooral dodelijke ongelukken als gevolg van vallen, vergiftiging en verbranding komen in Nederland minder vaak voor. Wel overlijden relatief meer Nederlandse kinderen en jongeren door ongelukken met fietsen, brommers en scooters. Deze gegevens zijn afkomstig uit de 'Child Safety Report Card 2009: Europe Summary for 24 Countries'. De daarin vermelde sterftegegevens heeft het Oostenrijkse Kuratorium für Verkehrssicherheit berekend op basis van gegevens uit de WHO Mortality Database (MacKay en Vincenten 2009)

Meer cijfers

Meer gedetailleerde informatie over kindersterfte en specifieke doodsoorzaken bij kinderen en jongeren in Nederland en andere landen zijn te vinden in de volgende publicaties.

Bronnen

Hilde  Kalthoff Hilde Kalthoff is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Actueel
Achtergronden
Opgroeien en opvoeden
Praktijk
Meer informatie