Cijfers

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Bijna 3 procent van de Nederlandse jongeren van 13 tot 18 jaar heeft in het half jaar voorafgaand aan het onderzoek een depressieve stoornis gehad. Dit komt neer op zo'n 35.000 jongeren. In de categorie van 18 tot 24 jaar ligt het percentage stemmingsstoornissen op bijna 7 procent over het afgelopen jaar. Het percentage depressieve stoornissen in deze leeftijdscategorie ligt bij vrouwen met 7,6 procent hoger dan bij mannen met 5,9 procent. Deze gegevens komen uit interviewstudies onder jongeren en hun ouders (Verhulst e.a. 1997) en onder jongvolwassenen (De Graaf e.a. 2010). In de studie van Verhulst en anderen zijn ook de ouders van de betreffende jongeren ondervraagd. Het blijkt dat ouders het voorkomen van depressie en andere stemmingsstoornissen lager inschatten dan jongeren zelf. De gegevens over jongeren van 13 tot 18 jaar uit het onderzoek van Verhulst e.a. zijn niet recent en gelden niet voor de huidige situatie. Bij gebrek aan een meer actueel landelijk onderzoek blijft het bij schattingen. Het aantal kinderen en jongeren dat met depressieve klachten bij de huisarts komt, kan een indicatie vormen van het voorkomen van stemmingsstoornissen. De huisartsenregistratie laat zien dat het om ongeveer één procent gaat.

Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Huisartsregistraties (Nationaal Kompas Volksgezondheid)
NEMESIS (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study)
Prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Nederlandse adolescenten

Gebruikte publicaties

  • Gool, C.H. van, A.M. Gommer en M.J.J.C. Poos (2010), 'Prevalentie en incidentie naar leeftijd en geslacht', in: 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid'. Bilthoven: RIVM.
  • Depressie in Nationaal Kompas Volksgezondheid, 22 maart 2010.
  • Graaf, R. de, M. ten Have en S. van Dorsselaer (2010), 'NEMESIS 2. De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking'. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • Verhulst, F.C., J. van der Ende, R. Ferdinand en M.C. Kasius (1997), 'De prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Nederlandse adolescenten', in: 'Nederlands Tijdschrift Geneeskunde', jaargang 16, nummer 141.

Laatst bewerkt: 5 februari 2014

Erik Jan de Wilde Erik Jan de Wilde is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Probleemschets
Praktijk
Literatuur
Onderzoek
Agenda
Links
Over dit dossier