Logo Nederlands Jeugdinstituut
Home > Kennis > Dossiers > Autisme > Praktijk > Onderwijs > Na- en bijscholing

Na- en bijscholing

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

De Databank Na- en Bijscholing van het Nederlands Jeugdinstituut bevat relevante na- en bijscholing over autisme. Op dit moment is er vooral aanbod voor beroepskrachten in de jeugdsector. Voor onderwijsprofessionals is er de scholing:

Motiveren van personen met een autismespectrumstoornis (ASS)

In deze cursus wordt besproken dat motivatieproblemen vaak niet gebaseerd zijn op niet willen, maar eerder op het niet kennen, kunnen of durven. De cursist krijgt inzicht in de motivatieproblemen van mensen met ASS en leert hoe hen op methodische wijze te motiveren.

Voor meer opleidingen en cursussen voor onderwijsprofessionals, zie de website van het Landelijk Netwerkwerk Autisme.

Dit overzicht bevat relevante na- en bijscholing. De informatie is afkomstig uit de databank Na- en Bijscholing van het Nederlands Jeugdinstituut.

Accreditatie

Om een professionele manier van het werken te kunnen waarborgen, is het van belang dat na- en bijscholing van goede kwaliteit is. Daarom beoordelen beroepsregisters via accreditatie de kwaliteit en bijdrage van de scholing voor de beroepsuitoefening van de betreffende beroepsgroep. Bij de databank Na- en Bijscholing vindt u meer informatie over deze accreditatie.

Geaccrediteerde scholing

Classificatie Jeugdproblemen
Classificatiesysteem CAP-J met beschrijvingen van problemen van kinderen en ouders

Irene van Bokhoven Irene van Bokhoven is contactpersoon voor
dit dossier.

Stel een vraag

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Actueel
Probleemschets
Praktijk
Meer informatie